0282
6543638
05358247064

Hizmetlerimiz

Anasayfa

Hizmetlerimiz

Talaş Presleme İşlemi
Demir yada Alüminyum talaşının taşınması ve eritilmesi için preslenerek yağsızlaştırılması ve briket hale getirilerek döküm veya demir-çelik tesislerine gönderilmesi işi
 
Bina Metal Hurda Sökümü
Kardeşler Hurda Metal. Söküm esnasında Genel emniyet kuralları çerçevesinde metal sektöründe meydana gelebilecek acil durumların önlenmesi, her türlü önleme rağmen meydana gelen acil durumun bertarafı çalışmalarına rehber olması maksadıyla tarafımızdan hazırlanmıştır.
 
Temel amaç; Acil durumların meydana gelmesini önlemektir.
 
Risklerin azaltılmasında ana unsur faaliyetlere başlamadan önce önlem almaktır. Acil durum meydana geldiğinde yapılacak bilinçli müdahale ile her türlü zararın asgariye indirilmesi mümkün olacaktır.
 
Bilinçli her müdahalenin hayat kurtardığı önlemlerin; Çevre ve işçi güvenliğinin teminatı olduğu unutulmamalıdır.
 
Fabrika Hurda Sahası Toplu Hurda alımı Sevk ve İdaresi             
 
Konteynır Hizmetleri
Çevre Kirliliği ve kurumsal hizmetin unsuru olan konteynır sistemi ile atıklar konteynırlar içinde biriktirilir. Yer ve zaman kaybını önleyici çözüm sunulur. Sahalardaki atıkların çevreye yayılmasını önler.
 
Çevre Danışmanlığı
Atık yönetiminde en temel kavramlara uygun olarak firmaların çalışması ve firmaların bünyesinde oluşan atıkların yönetimi konusunda mevzuata uygun şekilde davranmaları için danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
Firmamızla anlaşmaları olan çeşitli sanayi kollarındaki tesislere atık alanı oluşturulması, tehlikeli ve ambalaj atıklarının yönetimi konularında ihtiyaç duyması halinde mevzuata uyumlu çalışması için yönetmeliklerin ve yasaların ön gördüğü standartlara göre önerilerde bulunarak firmaların bünyesindeki atıkların en doğru şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Değişen çalışma koşulları ve yasalar küçük orta büyük ölçekli olmasına bakılmaksızın tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Çevre mevzuatı da trafik, maliye kanunu gibi herkes tarafından bilinmesi gerekli ve bağlayıcıdır.
 
Tanımlar: 4 R Prensibi ( Reuse, Reuse, Recycle, Recovery)
 
Atık Azatlımı (Reduce): Kaynağında azaltma yada atık oluşumunu engelleme gibi tanımlanabilecek bu maddenin sanayi kolları için uygulaması zordur. Özellikle prosesten kaynaklanan atıkların azatlımı sanayi kolunun üretim şeklini değiştirmediği sürece azaltılması ve oluşumunun engellenmesi mümkün değildir. Yine de süreçler iyi analiz edildiği sürece atık minimize edilebilmektedir. Kapsamı oldukça geniş olan bu konu için yeterli mesai harcandığında karşılığı firmalara uzun sürede geri gelmektedir.
 
Yeniden Kullanım (Reuse): Atık niteliği kazanmış materyallerin kendi özelliğini yitirmeden üretim amacına uygun olarak tekrar kullanılmasıdır. Evsel nitelikli olan atıklarda kolay uygulanabilen bu yönteminde sanayide uygulanması güçtür. Özellikle yağ, kimyasal vb… maddeler ile kontamine olmuş ambalaj nitelikli malzemelerin lisanslı firmalara gönderilmesi gerekmektedir. Bu tür atıkların tekrar kullanılması mevcut atık mevzuatına göre uygun değildir.
 
Geri Kazanım (Recovery): Son yıllarda ekonomik şartların giderek ağırlaşması hammadde ihtiyacını arttırmaktadır. Sanayinin hızlanması ve kentleşme oluşan atık miktarını da hızla arttırmaktadır. Oluşan bu atıklar çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Uygun şekilde yönetilmeyen atıklar hem doğaya hem de ekonomiye büyük zarar vermektedir. Bu yüzden fizibilitesi yapıldıktan sonra mümkün olan tüm atıkların geri kazanımı gerekmektedir. Geri kazanım bir atık maddenin özelliğini yitirmeden kullanım şeklinin değiştirilmeden, fiziksel yada kimyasal bir yöntem ile atık niteliğinden çıkarılıp tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir. Firmamız bünyesinde özellikle tehlikeli atık özelliği kazanmış bazı sanayi artıklarının geri kazanımı için çalışmalar yapılmakta bu artıklar tehlikeli özelliğinden çıkarılarak ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır.
 
Geri Dönüşüm (Recycle): Geri kazanım kavramıyla sıklıkla karıştırılan bu yöntem atık özelliği kazanmış bir maddenin kendi özelliğinden ayrı olarak kullanım şekli dışında fiziksel yada kimyasal bir yöntem ile yeni bir ürün elde edilmesidir. Pet şişelerin kırılıp eritilerek farklı endüstrilerde kullanılması en çok kullanılan geri dönüşüm şeklidir. Firmamız bünyesinde toplanan atık malzemeler türlerine göre ayrıldıktan sonra geri dönüşüm yapan lisanslı firmalara sevk edilmektedir.
 
Bertaraf (Disposal):
Geri kazanımı, geri dönüşümü mümkün olmayan yada farklı yöntemler ile işlem gördükten sonra (yakma, artıma vb…) oluşan atıkların yerel yönetimlerin belirlediği ve sürekli kontrol altında bulundurulan arazilere gönderilerek belirsiz süreler için insan ve çevre sağlına etki yapmayacak şekilde saklanmasıdır. 
 
İmha ve Presleme Hizmetleri
 
Tehlikeli Atık Geri Kazanımı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 12 01 20 ve 17 04 10 kodlu atıkların geri kazanımı firmamız bünyesindeki makine araç parkı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde etkin olarak yapılmaktadır.
 
Konteynır ile biriktirme sistemi
Firmaların yönetmelik şartlarına uygun olarak atık biriktirme alanı oluşturmalarına yardımcı olmak için, özellikle yağlı demir talaşlarını biriktirmeleri için, sahalarına sızdırmazlığı sağlanmış, tabanlarında yağ biriktirme tankları bulunan 8,5 m3 ve 15 m3 olmak üzere 2 farklı ölçüde bulunan konteynırlarımızla hizmet vermekteyiz. Sahaya ve toprağa sızıntıyı ve dökülmeyi engelleyen bu ekipmanların içerisinde biriktirilen atıklar firmamıza ait tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlarla tesislerimize taşınmaktadır. Tesisimize kabul edilen atıklar geri kazanım ünitesinde özel işlem gördükten sonra geri dönüşüm için demir-çelik fabrikalarına veya demir dökümcülere sevk edilmektedir.